top of page

שכבה 2.0

מחקר מקיף עבור מחלקת השימור של עיריית ת"א בנושא תוספות הבניה לבניינים לשימור. המחקר עדיין נמצא בתהליכי עבודה ויפורסם בקרוב.

bottom of page