top of page

 וושינגטון 20, תל אביב

תוספת של שלוש קומות לבניין בשכונת פלורנטין. הבניין שימש במקור כקופת חולים והוסב למגורים קהילתיים: com-unity. כחלק מהתכנון עוצבה חזית הבניין מחדש. בנייתו הושלמה ב 2019.

פרויקטים

bottom of page