top of page

יפת 171

שכונת נווה גולן, יפו

תוספת בניה וחידוש לשיכון שתוכנן בשנות השישים על ידי רוברט בנט בחלקה הדרומי של יפו. התוספת כוללת הרחבה של הדירות המקוריות, תוספת של  39 יחידות דיור חדשות מעל. בסה"כ בפרויקט 111 יחידות דיור. בנייתו הושלמה ב 2022.

bottom of page