top of page

  כפר גלעדי 17 תל אביב 

שימור מרקמי בשכונת פלורנטין: תכנון בניין חדש תוך כדי שימור החזית הקיימת בשלושת הקומות הראשונות. הבניין כולל קומת קרקע מסחרית ו 9 יחידות דיור.

bottom of page