top of page

 הרב קוק 27, תל אביב

תוספת של שתי קומות לבניין לשימור הנמצא ברחוב הרב קוק. הבנין המקורי תוכנן ע"י האדריכל ויקטור ג'חון בשנת 1922. הדירות בבניין המקורי חולקו מחדש ונוספו דירות חדשות. בבניין בסך הכל 12 דירות. 

בנייתו הושלמה ב-2020.

bottom of page