top of page

מונטיפיורי 19 תל אביב

בית אליהו טורקניץ

.תוספת של שלוש קומות, מרתף ואגף אחורי

לבניין לשימור בן 2 קומות הנמצא במרכז תל אביב

הבניין המקורי נבנה בשנת 1922 בסגנון האקלקטי.

התוספת נבנתה על חציו המזרחי של הבניין המקורי

.בפרויקט 13 דירות ובנייתו הסתיימה ב 2021

projects

bottom of page