top of page

עירית 18, יפו

תוספת בניה וחידוש לשיכון בחלקה הדרומי של יפו. התוספת כוללת הרחבה של הדירות המקוריות, ותוספת של 28 יחידות דיור חדשות מעל. בסה"כ בפרויקט 72 יחידות דיור. בנייתו הושלמה ב 2022.

bottom of page