top of page

אהרונוביץ' 11, ת"א

"בית הוכצייט"

תוספת של קומת מרתף וקומת גג לבנין לשימור הנמצא במרכז תל אביב. הבנין המקורי תוכנן על ידי האדריכל  שלמה גפשטיין בשנים 1937-38 ועל פי  פרטיו  ניכר שהיה בנין יוקרתי. בתוספת  הבניה 3 דירות  ובבנין בסה"כ 13 דירות. בניית הפרויקט הסתיימה בשנת 2014.

פרויקטים

bottom of page