פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

אהרונוביץ' 11, ת"א

"בית הוכצייט"

תוספת של קומת מרתף וקומת גג לבנין לשימור הנמצא במרכז תל אביב. הבנין המקורי תוכנן על ידי האדריכל  שלמה גפשטיין בשנים 1937-38 ועל פי  פרטיו  ניכר שהיה בנין יוקרתי. בתוספת  הבניה 3 דירות  ובבנין בסה"כ 13 דירות. בניית הפרויקט הסתיימה בשנת 2014.

פרויקטים