top of page

בית ביפו

בית מגורים בשכונת עג'מי ביפו. הבית נמצא בקרבת הים ומשתרע על פני שלוש קומות. התכנון משלב  נפחיות ים תיכונית מודרנית עם פרשנות עכשווית של אלמנטים יפואיים טיפוסיים.

bottom of page