top of page

בן דוסא 26, יפו

תוספת בניה ושימור של מבנה עותמאני מסוף המאה ה-19 הנמצא קרוב לשוק הפשפשים. פרטי הבנין שוחזרו או תוכננו מחדש כווריאציה על פרטים מקומיים טיפוסיים. בפרויקט 23 יחידות סטודיו. בנייתו הושלמה ב-2007.

bottom of page