פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

המגוון שבאחידות

תיעוד שכונת רמת אביב ב' בצפון תל אביב. העבודה סוקרת ומנתחת את השכונה על היבטיה האורבניים, הפיזיים וההיסטוריים.  הוכן עבור מחלקת השימור בעיריית תל אביב בשנת 2015.

מחקר