top of page

סמטת שפר 7-9, ת"א

תוספת של שלוש קומות וקומת מרתף  לשני בניינים לשימור בסמטה שתוכננה כולה על ידי יוסף טישלר בשנת 1921 עבור פקידי בנק  אנגלו פלסטינה.  בבנין   14 דירות ובנייתו הושלמה ב 2017.

פרויקטים

bottom of page