top of page

בית בהרצליה פיתוח

בית הבנוי כפביליון פתוח בתוך פטיו ומאפשר מסלולים מעגליים בין החצרות השונות ובין הקומות  השונות בבית. שטח הבית כ-300 מ"ר ובנייתו  הסתיימה ב-2010.

bottom of page