top of page

הרצל 79, ת"א

"בית ארליך"

תוספת של קומה מלאה ושתי קומות חלקיות לבניין לשימור הנמצא בפינת הרחובות הרצל  ופלורנטין. הבנין המקורי  תוכנן ע"י האדריכל זאב הלר בשנת 1933.  בתוספת  הבניה 7 דירות ובבנין  בסה"כ  20 דירות. בנייתו הושלמה ב-2013.

bottom of page