top of page

דרך בגין 31, ת"א

תוספת של שלוש קומות לבניין קיים בן שלוש קומות. התכנון שם דגש על חידוש החזית הראשית. התוספת כוללת בסה"כ 18 דירות שמחציתן חדשות. בניית הפרוייקט הסתיימה בשנת 2014.

bottom of page