פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

דרך בגין 31, ת"א

תוספת של שלוש קומות לבניין קיים בן שלוש קומות. התכנון שם דגש על חידוש החזית הראשית. התוספת כוללת בסה"כ 18 דירות שמחציתן חדשות. בניית הפרוייקט הסתיימה בשנת 2014.

פרויקטים