top of page

אחד העם 20, ת"א

"בית פולק"

שיפוץ פנימי וחיצוני של בנין לשימור בהגבלות מחמירות בן שתי קומות הנמצא בפינת הרחובות אחד העם והרצל. הבנין, אשר חלקו הראשון נבנה בשנת 1909, שימור הבנין הסתיים בשנת 2017.

bottom of page