פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

פרויקטים

wip

research

about

דרך בגין 31, ת"א

תוספת של שלוש קומות לבניין קיים. התכנון שם דגש על חידוש החזית הראשית. התוספת כוללת בסה"כ 18 דירות שמחציתן חדשות. בניית הפרוייקט הסתיימה בשנת 2014.