פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

פרויקטים

wip

research

about

וושינגטון 20, ת"א

תוספת של שלוש קומות לבניין בשכונת פלורנטין. הבניין שימש במקור כקופת חולים והוסב למגורים קהילתיים: com-unity. כחלק מהתכנון עוצבה חזית הבניין מחדש. בנייתו הושלמה ב 2019.