פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

מחקר

wip

research

about

שכבה 2.0

מחקר מקיף עבור מחלקת השימור של עיריית ת"א בנושא תוספות הבניה לבניינים לשימור. המחקר עדיין נמצא בתהליכי עבודה ויפורסם בקרוב.