פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

פרויקטים

wip

research

about

אהרונוביץ' 11, ת"א

"בית הוכצייט"

אהרונוביץ 11 תל אביב, "בית הוכצייט". תוספת של קומת מרתף וקומת גג לבנין לשימור הנמצא במרכז תל אביב. הבנין המקורי תוכנן על ידי האדריכל  שלמה גפשטיין בשנים 1937-38 ועל פי  פרטיו  ניכר שהיה בנין יוקרתי. בתוספת  הבניה 3 דירות  ובבנין בסה"כ 13 דירות. בניית הפרויקט הסתיימה בשנת 2014.