פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

פרויקטים

wip

research

about

הרב קוק 27, ת"א

תוספת של שתי קומות לבניין לשימור הנמצא ברחוב הרב קוק. הבניין המקורי תוכנן ע"י האדריכל ויקטור ג'חון בשנת 1922. הדירות בבניין המקורי חולקו מחדש ונוספו דירות חדשות. בבניין בסך הכל 12 דירות. בנייתו הושלמה ב-2020.