פרויקטים

תפריט

מחקר

בעבודה

אודות

פרויקטים

wip

research

about

צ'לנוב 5, ת"א

בניין מגורים באזור התחנה המרכזית המתחדש.

הבניין מכיל 5 יחידות דיור וחזית מסחרית. בנייתו הושלמה ב 2021