הבניין המקורי
רוטשילד 135  תל אביב         תוספת של שלוש קומות לבנין הנמצא בקרבת ככר הבימה. הבנין המקורי נבנה בשנות ה-30 ואופייני לבניה  בסגנון המודרני. הפרויקט  כולל חלוקה מחדש של הבנין  הקיים ותוספת  קומות. בבנין  מתוכננות 15 דירות. הפרויקט  נמצא בשלבי רישוי.