הבנין כיום

הרב קוק 27 תל אביב בית גורדונציק  תוספת של שתי קומות ואגף אחורי  לבנין לשימור הנמצא בשכונת גאולה במרכז תל אביב. הבנין המקורי תוכנן ע"י האדריכל ויקטור ג'חון בשנת 1922. כוילה חד קומתית. בתוספת הבניה 7 דירות ובבנין בסה"כ 12 דירות. הפרויקט נמצא בשלבי רישוי.