השכונה בגלויה משנות ה-20
הבנין כיום
תכנית קומת קרקע
שפר 7-9 תל אביב      תוספת של שלוש קומות וקומת מרתף  לשני בניינים לשימור בסמטה שתוכננה כולה על ידי יוסף טישלר בשנת 1921 עבור פקידי בנק  אנגלו פלסטינה. עיצוב החזיתות נעשה ברוח עבודותיו של טישלר תוך כדי ניתוח הפרופורציות ואופי פרטי הבניין האופייני לו. בבנין מתוכננות  14 דירות והוא נמצא בשלבי רישוי.