הבנין לקראת סוף בניה - אפריל 2013
הבנין לקראת סוף בניה - אפריל 2013
הבנין לקראת סוף בניה - אפריל 2013
הבנין לקראת סוף בניה - אפריל 2013
בית ביפו  בית מגורים הנמצא בשכונת עג'מי ביפו בקרבת הים ומשתרע על פני שלוש קומות. התכנון משלב  נפחיות ים תיכונית מודרנית עם פרשנות עכשווית של אלמנטים יפואיים טיפוסיים. הפרויקט נמצא בשלבי בניה.